Mercedes-Benz

Mercedez-Benz reparatie na ongeval.

Mercedes-Benz reparatie na ongeval

Bij koetswerkschade, lakwerk of het vervangen van voertuigonderdelen – als ongevalschade moet worden gerepareerd, komt u naar de vakwerkplaats van Mercedes-Benz. Hier is uw auto in de handen van specialisten, die elke dag met de complexe voertuigen en het ultrastevige stalen koetswerk van een Mercedes-Benz werken – en dus ook optimaal met uw Mercedes-Benz vertrouwd zijn. Daarnaast kunt u er ook op vertrouwen dat onze servicepartners originele Mercedes-Benz onderdelen volgens de specificaties van de constructeur vervaardigen. Of zich even professioneel voor een duurzame reparatie van oudere modellen bekommeren.

Zo draagt de ongevalreparatie van Mercedes-Benz bij tot het waardebehoud van uw voertuig en zorgt ze ervoor dat uw garantie ook in de toekomst volledig behouden blijft.